UIT­STEL TREINVERBINDING DRIELANDENLIJN

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

De in­ter­na­ti­o­na­le treinverbinding Luik-Maas­tricht-Heer­lenA­ken gaat niet zo­als ge­pland op 9 december van start. Nog niet al­le tes­ten voor aan­slui­ting op de Duit­se rails zijn af­ge­rond, laat Ar­ri­va we­ten. Ook ge­ven de Bel­gen nog geen toe­stem­ming.He­t­open­baar­ver­voer­be­drijf­heeft­acht­nieu­we trei­nen be­steld die op de ’Drielandenlijn’ tus­sen Luik en Aken via Maas­tricht en Heer­len wor­den in­ge­zet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.