ZEESLAG

Metro Holland (Rotterdam) - - PUZZEL & WIN! -

De sche­pen lig­gen ho­ri­zon­taal of ver­ti­caal en ra­ken el­kaar ner­gens. De cij­fers ge­ven aan hoe­veel boot­de­len er in de be­tref­fen­de rij of ko­lom te vin­den zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.