7 din­gen uit het nieuws die je moet we­ten

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA -

Ac­tie­groe­pen heb­ben gis­te­ren een stuk do­de eik naar de Twee­de Ka­mer ge­bracht als pro­test te­gen de uit­brei­ding van de lucht­ha­ven van Le­ly­stad. De do­de boom staat sym­bool voor de scha­de die laag­vlie­gen van­af het vlieg­veld aan­richt aan de na­tuur, al­dus de SP, Mi­li­eu­de­fen­sie en ac­tie­groe­pen te­gen Le­ly­stad Air­port.

Ze over­han­dig­den 1200 hand­te­ke­nin­gen en een pe­ti­tie aan de vas­te Ka­mer­com­mis­sie voor In­fra­struc­tuur en Wa­ter­staat. Die de­bat­teert van­daag met mi­nis­ter Co­ra van Nieu­wen­hui­zen over de lucht­vaart.

Le­ly­stad Air­port moet van­af 2020 va­kan­tie­vluch­ten over­ne­men van Schip­hol. Om­dat het lucht­ruim bij de hui­di­ge in­de­ling te vol is, is laag­vlie­gen ze­ker drie jaar no­dig. Over­he­den, na­tuur­or­ga­ni­sa­ties, ac­tie­groe­pen en een aan­tal po­li­tie­ke par­tij­en zijn te­gen het laag­vlie­gen. Ve­len ei­sen her­in­de­ling van het lucht­ruim.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.