CDA TROTSEERT LE­DEN OVER REN­TE STU­DIE

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

CDA-lei­der Sy­brand Bu­ma heeft niet ge­pro­beerd een stok­je te ste­ken voor de ver­ho­ging van de ren­te op de stu­die­le­ning, ook al heeft zijn ach­ter­ban hem dat op­ge­dra­gen. Bu­ma denkt dat het toch niet lukt om iets aan de om­stre­den maat­re­gel te ver­an­de­ren en vindt bo­ven­dien dat af­spraak nu een­maal af­spraak is. Op het CDA-con­gres ga­ven le­den, on­der aan­voe­ring van jon­ge­ren­af­de­ling CDJA, de Ka­mer­le­den de op­dracht om de ren­te­ver­ho­ging van ta­fel te krij­gen. De Twee­de Ka­mer buigt zich van­daag over de ren­te­ver­ho­ging.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.