Dou­we Bob dub­bel kans op Edi­son

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Dou­we Bob, Hae­vn, Wen­de en Niel­son ma­ken dub­bel kans op een Edi­son. Dou­we Bob is met zijn al­bum The Sha­pe I'm In ge­no­mi­neerd in de ca­te­go­rie­ën pop en al­bum. In bei­de ca­te­go­rie­ën is ook Hae­vn ge­no­mi­neerd met het al­bum Ey­es Clo­sed.

Wen­de maakt met haar al­bum

Mens kans in de ca­te­go­rie­ën Ne­der­lands­ta­lig en al­bum. Zan­ger Niel­son is ge­no­mi­neerd met zijn al­bum Dia­mant en nieu­we sin­gle

IJs­koud. De prij­zen wor­den 11 fe­bru­a­ri uit­ge­reikt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.