OCHTENDBIERTJE

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Ook Ila­ria Lo­di­gi­a­ni ziet een ver­schui­ving in de al­co­hol/no­nal­co­hol markt. „Kijk al­leen al naar de su­per­markt, daar heb­ben we veel meer ruim­te ge­kre­gen voor on­ze 0.0 en ook steeds meer bars en clubs vra­gen om al­co­hol­vrij.” De Ita­li­aan­se is Glo­bal ma­na­ger van de al­co­hol­vrije en -ar­me bie­ren van Hei­ne­ken en blikt te­rug op hun gro­te mo­ment, toen vo­rig jaar de 0.0 werd ge­lan­ceerd, na een niet heel ge­slaagd eer­der uit­ge­bracht al­co­hol­vrij­tje. „Ie­der­een klaag­de dat het bier slecht smaak­te...” Ze moet la­chen, „en ze had­den zo ge­lijk!” Na heel veel be­zoek­jes aan brou­we­rij­en, tes­ten, proe­ve­rij­en en uit­ein­de­lijk een ver­be­ter­de re­cep­tuur was daar me­dio 2017 hun 0.0, dat op ve­le ‘eerst proe­ven, dan ge­lo­ven’ stuit­te. Ge­proefd werd er, en van een 5.3 steeg de­ze 0.0 naar een 7. Dat een nul-punt-nul­le­tje al­tijd kan, daar zijn ze bij het gro­te bier­be­drijf­zelf­het­le­ven­de­be­wijs­van. De koel­kas­ten op kan­toor staan prop­vol met 0.0, tij­dens de lunch wordt steeds va­ker voor een bier­tje in plaats van melk ge­ko­zen en soms ge­woon ’s och­tends al. Waar­om ook niet? „Eve­ry mo­ment can be a beer­mo­ment.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.