Lan­ceer­stan­daards vuur­pij­len in or­de

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Vuur­pij­len kun­nen toch met oud en nieuw de lucht in. De In­spec­tie Leef­om­ge­ving en Trans­port heeft drie lan­ceer­stan­daards voor vuur­pij­len goed­ge­keurd. Eind vo­ri­ge maand wa­ren nog al­le door de vuur­werk­bran­che aan­ge­le­ver­de lan­ceer­stan­daards af­ge­keurd. Dit jaar is het voor het eerst ver­plicht om bij de ver­koop van vuur­pij­len ook lan­ceer­in­stal­la­ties mee te le­ve­ren. Mo­ge­lijk kun­nen er bin­nen­kort nog meer vei­li­ge lan­ceer­in­stal­la­ties aan het lijst­je wor­den toe­ge­voegd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.