HAN­DEL

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

De han­dels­oor­log tus­sen de Ver­e­nig­de Sta­ten en Chi­na kent in de eer­ste plaats voor­al ver­lie­zers door de in­ge­voer­de hef­fin­gen. Chi­na heeft als land meer te ver­lie­zen, maar in de VS zijn het voor­al Trump-aan­han­gers die wor­den ge­trof­fen. Het is dus de vraag of Xi of Trump als eer­ste zijn ge­duld ver­liest.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.