WATEROVERVLOED

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Ook die an­de­re gro­te voor­spel­ler, Nostra­da­mus, ver­wacht dat de na­tuur wei­nig goeds in pet­to heeft voor de we­reld. Vol­gens de Fran­se apo­the­ker uit de zes­tien­de eeuw krijgt voor­al Eu­ro­pa in 2019 te ma­ken met een aan­tal over­stro­min­gen van on­ge­ken­de om­vang. Het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk, Ita­lië, Honga­rije en Ts­je­chië be­ho­ren dan waar­schijn­lijk tot de groot­ste slacht­of­fers. Ne­der­land werd (ge­luk­kig) niet spe­ci­fiek ge­noemd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.