KLM AN­NU­LEERT VAN­DAAG 159 VLUCH­TEN

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

KLM an­nu­leert van­daag 159 Eu­ro­pe­se re­tour­vluch­ten in ver­band met de ver­wach­te hin­der door storm rond lucht­ha­ven Schip­hol. De pas­sa­giers zijn ge­ïn­for­meerd en om­ge­boekt, al­dus de vlieg­maat­schap­pij. Door de voor­spel­de zuid­wes­ten­wind is de start- en lan­dings­ca­pa­ci­teit van Schip­hol klei­ner dan ge­woon­lijk; er kan slechts één start- en lan­dings­baan wor­den ge­bruikt. Daar­door kun­nen vluch­ten van en naar Schip­hol ver­tra­ging op­lo­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.