DE VRIES: ‘TA­PE BE­WIJST DAT WAT ASTRID ZEGT, WAAR IS’

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

De ta­pe met een op­ge­no­men te­le­foon­ge­sprek tus­sen Wil­lem Holleeder en Pe­ter R. de Vries be­wijst dat wat Hol­lee­ders zus Astrid over haar broer heeft ver­klaard, waar is. Dat zegt De Vries, die de op­na­me on­langs aan het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) heeft over­han­digd. De op­na­me duurt on­ge­veer een uur en da­teert uit 2011.

De Vries zei gis­te­ren in RTL Bou­le­vard dat Holleeder in het ge­sprek be­ves­tigt dat hij met de cri­mi­ne­len Di­no S. en Stan­ley H. heeft sa­men­ge­werkt. Een van de stel­lin­gen van het OM is dat de man­nen een drie­man­schap heb­ben ge­vormd, dat op­dracht heeft ge­ge­ven voor li­qui­da­ties. Holleeder staat mo­men­teel te­recht voor be­trok­ken­heid bij een reeks cri­mi­ne­le af­re­ke­nin­gen en ont­kent stel­lig dat hij men­sen heeft la­ten ver­moor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.