17.4556

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Al­leen­staan­de ou­ders er­va­ren meer een­zaam­heid dan al­leen­staan­den, na­me­lijk 55 te­gen­over 50 pro­cent. Sin­gle ou­ders voe­len zich re­la­tief vaak emo­ti­o­neel een­zaam. In de an­de­re groe­pen is er door­gaans juist spra­ke van meer so­ci­a­le een­zaam­heid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.