Con­cert­da­ta

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

•08-01-2019 Gro­nin­gen, De Oos­ter­poort

• 10-01-2019 Til­burg, Con­cert­zaal

• 11-01-2019 Lei­den, Stads­ge­hoor­zaal

• 13-01-2019 Zwol­le, The­a­ter de Spie­gel

• 14-01-2019 Utrecht, Ti­voliVre­den­burg

• 15-01-2019 Heer­len, The­a­ter Heer­len

• 17-01-2019 Arn­hem, Mu­sis

• 19-01-2019 Eind­ho­ven, Mu­ziek­ge­bouw ver­tol­king van het be­ken­de ge­dicht Voor wie ik lief­heb wil ik he­ten van Neel­tje Ma­ria Min. Ook op­val­lend: een bal­la­de­ach­ti­ge ver­sie van Lithi­um, oor­spron­ke­lijk van de grun­ge­band Nir­va­na. Blaud­zun: „Ik wil echt iets nieuws doen. Daar ligt de uit­da­ging.”

The Child Of Lov

De ti­tel van de tour­nee is Adem­ge­bed. Die naam is af­kom­stig van een ge­koes­ter­de dicht­bun­del die Blaud­zun vaak op zak heeft. „Het is een dicht­bun­del van Mar­tijn Teer­lin­ck, een Am­ster­dam­se dich­ter en mu­zi­kant die en­ke­le ja­ren te­rug is over­le­den. On­der de naam The Child Of Lov heeft hij ook een heel bij­zon­de­re plaat ge­maakt. Hij was ern­stig ziek en wist dat hij in de herfst van zijn le­ven zat. In zijn ge­dich­ten en songs hoor je de ur­gen­tie. Ik breng hem een mu­zi­kaal eer­be­toon door zijn lied­je Go With The Wind te ver­tol­ken. Het num­mer gaat over ver­trou­wen in je­zelf heb­ben, mee­gaan met de wind en niet kramp­ach­tig vast­hou­den aan wat je hebt. Dat lijkt mij een goed ad­vies om het nieu­we jaar mee in te gaan.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.