Bur­ge­mees­ter waar­schuwt Vin­di­cat

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Bur­ge­mees­ter Pie­ter den Oud­sten van Gro­nin­gen is woe­dend op Vin­di­cat na een nieuw in­ci­dent. Tij­dens een fes­ti­val, dat door de ver­e­ni­ging was ge­or­ga­ni­seerd, zou een lid mis­han­deld zijn door twee an­de­re le­den.

De club wei­ger­de om de iden­ti­teit van de ver­dach­ten aan de po­li­tie te ver­strek­ken. Voor de bur­ge­mees­ter is de maat vol, hij geeft een al­ler­laat­ste waar­schu­wing. Als Vin­di­cat nog een keer be­trok­ken is bij straf­ba­re fei­ten, dan gaat hij over tot het in­trek­ken van hun ho­re­ca­ver­gun­ning. De ge­daag­den zijn ge­schrok­ken van de bo­ze brief, zij stel­len dat zo'n be­slis­sing het voort­be­staan van de ver­e­ni­ging in acuut ge­vaar zou bren­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.