IRIS HER­MANS TUR­KIJE WEER IN TOP 10

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Waar het in 2016 nog een flin­ke da­ling ken­de van­we­ge on­der meer de mis­luk­te staats­greep, vormt het nu het staart­je van de top 10 po­pu­lai­re va­kan­tie­be­stem­min­gen. Tur­key is back en Ahmed Ki­zil­te­pe ziet dit in de tic­ket­prij­zen. Waar re­tour­tjes in 2016 en 2017 flink daal­den, zijn ze in 2018 weer om­hoog ge­gaan, om­dat meer vraag naar va­kan­ties in Tur­kije ont­stond. Zo werkt het nu een­maal, licht de ei­ge­naar van Turks Reis­bu­reau Ki­zil­te­pe toe. Hij heeft er in de twee wat meer ma­ge­re ja­ren niet wak­ker van ge­le­gen. ,,In 1999 had­den we een cri­sis toen de PKK-ter­reur op zijn hoog­te­punt was en ook toen ver­kocht ik veel min­der rei­zen. Daar­na is het weer goed ge­ko­men, Tur­kije heeft ge­woon veel te bie­den.” De Am­ster­dam­mer met Turk­se roots runt al 33 jaar zijn reis­bu­reau op de Haar­lem­mer­dijk. Zijn klan­ten zijn veel ‘land­ge­no­ten’, maar ook Ne­der­lan­ders. ,,Ik heb net nog een tic­ket naar Cap­pa­do­cië aan een Ne­der­land­se da­me ver­kocht.” Is heel mooi daar, pro­moot hij tus­sen neus en lip­pen door, ,,met sur­re­a­lis­ti­sche land­schap­pen, bal­lon­vaar­ten in de och­tend en toch­ten te paard. Of op een brom­mer.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.