Dan­sen met dro­nes

Het mil­joe­nen­pu­bliek van Zijn dans­il­lu­sies be­to­ver­den Mid­den­dorp ver­bindt zijn ‘Ame­ri­ca’s Got Ta­lent’. Da­vid ma­nier met tech­niek. dan­sers op een ver­bluf­fen­de

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

Het was bij­na niet te doen. Te­gen­woor­dig heb je fan­tas­ti­sche dro­nes waar­mee de dan­ser vrij kan be­we­gen. De dro­nes vol­gen.” In de an­de­re dans­scè­nes cre­ëert Mid­den­dorp een mooie, aan­ge­naam vorm­ge­ge­ven wer­ke­lijk­heid waar­in niets is wat het lijkt. De zwaar­te­kracht wordt zo­maar ne­gen­tig gra­den ver­plaatst, scha­du­wen re­a­ge­ren op hun dan­sers die zich sprin­gend over bla­de­ren ver­plaat­sen door een wil­de ri­vier. De he­le ruim­te is in de com­pu­ter vorm­ge­ge­ven. Zo zien we een volg­spot die al­leen be­staat in de di­gi­ta­le ruim­te en op het po­di­um wordt ge­pro­jec­teerd. De ra­zend­snel­le tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­ling waar­in we le­ven heeft Mid­den­dorp vorm­ge­ge­ven door de dan­sers een muur te la­ten bou­wen die steeds ho­ger wordt. Het tem­po gaat daar­bij steeds snel­ler. “Als­of we met zijn al­len in een ham­ster­rad rond­ren­nen.” Hoe dat af­loopt is slechts één avond in Rot­ter­dam te zien.

‘De zwerm dro­nes kan al­le vor­men aan­ne­men. Ook die van een mens.’

Cho­re­o­graaf Da­vid Mid­den­dorp

ou­de Luxor The­a­ter woens­dag 16 ja­nu­a­ri 20.00 u

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.