LAAT­STE FABELTJES

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

We­gens groot suc­ces is de ten­toon­stel­ling ‘Fa­bel­tjes­land’ in LP2 in Las Pal­mas al en­ke­le ke­ren ver­lengd. Maar aan­staan­de zon­dag sluit de hom­ma­ge aan het best be­ke­ken Ne­der­land­se kin­der­pro­gram­ma ooit toch echt. ‘Fa­bel­tjes­land’ is ge­schikt voor al­le leef­tij­den. Er zijn vijf­en­veer­tig ori­gi­ne­le pop­pen te be­zich­ti­gen en in een bij­zon­de­re ere­ga­le­rij wor­den hun ka­rak­ters om­schre­ven door dr. Fa­bel­haft. In Het Praat­huis kan een glaas­je gre­na­di­ne wor­den be­steld en in de werk­plaats van Ed en Wil­lem Be­ver kan wor­den ge­knut­seld. Bij­zon­der zijn de Rot­ter­dam­se wor­tels van de ‘Fa­bel­tjes­krant’. In LP2 is te zien dat veel pop­pen zijn ge­ba­seerd op le­den van een to­neel­club in de Rot­ter­dam­se wijk Vree­wijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.