ZO HOUD JE REKENING MET JE VOET­AF­DRUK OP AAR­DE

Metro Holland (Rotterdam) - - COLUMN -

• Re­du­ceer je CO2: kies voor een di­rec­te vlucht of reis met de trein.

• Pro­beer zo­veel mo­ge­lijk lo­kaal te rei­zen. ,,Slaap bij men­sen thuis en kies voor een lo­ka­le gids. Zo kun je met jouw va­kan­tie­geld klei­ne lo­ka­le on­der­ne­mers steu­nen”, zegt trend­wat­cher Tes­sa.

• In veel lan­den kun je geen wa­ter uit de kraan drin­ken, waar­door je ge­nood­zaakt bent om ve­le plas­tic fles­jes met wa­ter te ko­pen. ,,In veel lan­den heb je ook wa­ter­vul­pun­ten. Met de Re­fill app kun je wa­ter­pun­ten vin­den om je fles bij te vul­len.

• Pas op met het be­zoe­ken van wees­hui­zen en op­vang­hui­zen voor die­ren. Denk goed na voor als je zo­iets gaat doen als wel­p­jes knuf­fe­len, vaak wor­den de die­ren niet zo goed be­han­deld. Wil je iets goed doen voor het va­kan­tie­land? Pak geen tas en help om het strand op te rui­men. Sim­pel en ef­fec­tief.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.