Train

Muscle & Fitness - - Harry’s Redactioneel - DOOR BRAD BALDWIN, C.S.C.S.

Vier re­de­nen waar­om je squat niet goed is // vijf re­de­nen waar­om je ket­t­le­bell swing be­ter kan // Post-ac­ti­va­ti­on Po­ten­ti­a­ti­on // Thrus­ter // knal­len voor je bilspieren // schuim­rol­len.

Ook al ben je een er­va­ren topsquat­ter, dan nog is het ver­stan­dig om on­der­staan­de vier be­ken­de blun­ders goed in ge­dach­ten te hou­den.

DE SQUAT wordt door­gaans de ‘king of leg exer­ci­ses’ ge­noemd en die re­pu­ta­tie is ver­diend, want de squat bouwt kracht, power en mas­sa op in je be­nen. Maar het is wel be­lang­rijk je squat ge­re­geld aan een vorm­con­tro­le te on­der­wer­pen, want zelfs de klein­ste slor­dig­heid kan voor for­se bles­su­res zor­gen. Hier zet­ten we vier pro­ble­men waar je mo­ge­lijk mee te ma­ken krijgt op een rij­tje en ver­tel­len je hoe je ze op kunt los­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.