De trai­ning

Muscle & Fitness - - Van Het Web -

Ie­de­re trai­ning pak je het he­le li­chaam en con­cen­treer je je op sa­men­ge­stel­de oe­fe­nin­gen om de gro­te­re spie­ren zo­als borst, qua­dri­ceps en lats te sti­mu­le­ren. Je schou­ders, ar­men, buik en an­de­re klei­ne spie­ren zul­len ge­noeg bij­ko­mend werk te ver­zet­ten krij­gen, dus kom niet in de ver­lei­ding om ze nog ex­tra te trai­nen bo­ven­op het werk dat je hier al te doen krijgt. Houd je vier tot zes we­ken aan het pro­gram­ma, gooi de oe­fe­nin­gen door el­kaar (zie de aan­wij­zin­gen voor el­ke trai­nings­dag voor je keu­zes) en ver­hoog de ge­wich­ten die je ge­bruikt zo vaak als je kunt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.