POST-AC­TI­VA­TI­ON PO­TEN­TI­A­TI­ON

Drie Pap-com­bi­na­ties voor ex­plo­sie­ve kracht:

Muscle & Fitness - - Power -

SQUAT + JUMP

Squat: 3 x 3 op 80% van je 1RM Rust: 1 mi­nuut Box Jump: 3 x 5

PUSH + SPRINT

Sled push: 3 x 10 me­ter (slee be­la­den met ten­min­ste 1,5 keer je ei­gen li­chaams­ge­wicht)

Sprint: 3 x 20 me­ter (niet rus­ten tus­sen de oe­fe­nin­gen, dus di­rect na de slee gaan sprin­ten) PRESS + PASS

Bench press: 3 x 2 op 85% van je 1RM Rust: 1 mi­nuut Me­di­ci­ne ball chest pass: 3 x 5 of

Plyo Push-up: 3 x 3

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.