Ei­wit­rij­ke cur­ry

Muscle & Fitness - - Receptvandemaand - DOOR DIËTIST MATTHEW KADEY

Slechts vier voe­dings­mid­de­len zijn er no­dig voor een snel­le, ge­zon­de en spier­vrien­de­lij­ke maal­tijd in een hand­om­draai.

FITTE GASTEN staan al­tijd voor moei­lij­ke keu­zes bij het bood­schap­pen doen, als ze ge­maks­voe­ding kie­zen. Hun ge­zond­heid (om over de buik­spie­ren nog maar te zwij­gen) staat op het spel. Maar kie­zen ze voor ge­zon­de voe­dings­mid­de­len, dan staan ze al gauw een uur in de keu­ken te kok­ke­rel­len. Wer­den er maar ge­zon­de din­gen ver­kocht die ook snel klaar te ma­ken zijn. Ge­luk­kig zijn die er. Maar je moet wel de mo­ge­lijk­he­den zien van ge­zon­de voeding. Zalm in blik klinkt mis­schien niet ge­wel­dig, maar het be­vat wel veel eiwit. Je moet het al­leen een beet­je op­waar­de­ren. Ge­bruik on­der­staan­de vier mak­ke­lijk te be­rei­den voe­dings­mid­de­len en com­bi­neer ze met zelf­ge­maak­te voe­dings­mid­de­len om er een waar spie­ren­ban­ket van te ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.