M IS VOOR MEN­TA­LE PLAATJES

Muscle & Fitness - - Arnolds Alfabet -

“Als je je tij­dens de uitvoering van een oe­fe­ning con­cen­treert op het vi­su­a­li­se­ren dat je spie­ren groei­en ter­wijl je ze be­veelt en van ze eist dat ze groei­en, zul­len de resultaten veel snel­ler ko­men. Het men­ta­le plaat­je dat je vormt van hoe je wilt zijn en wat je wilt be­rei­ken, kan gi­gan­tisch bij­dra­gen aan je voor­uit­gang naar het be­rei­ken van die doe­len. Ik richt­te al mijn men­ta­le con­cen­tra­tie op het be­rei­ken van mijn doel als ik in de sport­school was. Ie­de­re her­ha­ling van el­ke set werd met een in­ten­se con­cen­tra­tie uit­ge­voerd. Ik vi­su­a­li­seer­de el­ke oe­fe­ning en maak­te el­ke her­ha­ling en set met de ge­dach­te dat die me dich­ter bij mijn doel zou bren­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.