2

LAAT DE FRISDRANK LINKS LIG­GEN

Muscle & Fitness - - Blaas Je Vet Weg -

Kies voor wa­ter als je stan­daard drank­je en laat de frisdrank zo­veel mo­ge­lijk links lig­gen. Een on­der­zoek uit 2012 in Ame­ri­can Jour­nal of Cli­ni­cal Nu­tri­ti­on ver­meld­de dat men­sen die over­stap­ten van sui­ker­rij­ke frisdrank naar wa­ter twee keer zo­veel kans had­den om vijf pro­cent van hun li­chaams­ge­wicht te ver­lie­zen na zes maan­den di­ë­ten, dan men­sen die een dieet volg­den met het­zelf­de aan­tal ca­lo­rie­ën – maar die nog wel frisdrank dron­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.