DE TRAI­NING

Muscle & Fitness - - Buikspieren In 30 Dagen -

DIT TRAININGSPROGRAMMA komt over­een met wat een bodybuilder doet in de laat­ste we­ken voor een wed­strijd. Het he­le li­chaam wordt ge­traind, maar de na­druk ligt op de buik­spie­ren ( je traint ze el­ke ses­sie als eer­ste). De mees­te oe­fe­nin­gen zul­len niet nieuw voor je zijn, maar kijk goed hoe je ze moet uit­voe­ren. Je ge­bruikt een va­ri­a­tie aan in­ten­si­teit­boos­ten­de oe­fe­nin­gen, zo­als het vast­hou­den van een piek­con­trac­tie en het uit­voe­ren van een lang­zaam ne­ga­tief deel (het la­ten zak­ken) van een her­ha­ling, om de mees­te spier­mas­sa zicht­baar te ma­ken. Volg het bij­ge­voeg­de dieet en je be­houdt al je spier­mas­sa (en wint mis­schien zelfs nog wat) ter­wijl je de ca­lo­rie­ën af­bouwt om het vet weg te schra­pen. Je zal een li­chaam heb­ben om trots op te zijn!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.