3 DAG

Muscle & Fitness - - Volume + Intensiteit -

1a. Fr­ont­s­quat

Laat een be­la­den hal­ter op je sleu­tel­been­de­ren en schou­ders rus­ten, waar­bij je je ar­men kruist ter on­der­steu­ning. Als je naar be­ne­den zakt, houd je je bo­ven­li­chaam recht. Je knie­ën moe­ten ook voor­bij je te­nen ko­men. Als ze naar bin­nen draai­en, moet je je bil­len aan­span­nen en je knie­ën meer naar bui­ten druk­ken.

1b. Rear-delt flye

Ga met je ge­zicht om­laag lig­gen op een bank­je on­der een hoek van 45 gra­den met in ie­de­re hand een dumb­bell. Trek je schou­der­bla­den naar el­kaar toe als je het ge­wicht op­zij en om­hoog brengt en laat je dui­men naar vo­ren wij­zen.

2a. Ben­to­ver row van de vloer

Pak een hal­ter met een schou­der­bre­de greep, houd je on­der­rug ge­bo­gen en buig voor­over tot­dat je bo­ven­li­chaam ge­lijk is met de vloer. Roei de hal­ter naar je buik, trek­kend met je el­le­bo­gen. Laat het ge­wicht na ie­de­re her­ha­ling op de vloer rus­ten.

SETS: 3 REPS: 10

SETS: 3 REPS: 10

SETS: 3 REPS: 10

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.