3 DAG

Muscle & Fitness - - Volume + Intensiteit -

2b. Swiss ball press met één arm

Ga ach­ter­over op een Swiss ball lig­gen en span je kern voor sta­bi­li­teit. Druk het ge­wicht ex­plo­sief recht om­hoog.

3a. Clo­se-grip pull­down

Pak de stang met een over­hand­se greep beet, han­den schou­der­breed uit el­kaar. Trek om­laag en breng de stang naar je sleu­tel­been. Span een se­con­de aan.

3b. Swiss ball knee dri­ve

Ga klaar­lig­gen zo­als je deed bij de Swiss ball punch, maar houd nu je ar­men stil en duw een knie per keer naar de bal en te­rug.

SETS: 3 REPS: 10 (PER KANT)

SETS: 3 REPS: 15 (PER KANT)

SETS: 3 REPS: 10

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.