Na ‘Omo’ op­nieuw wit­te gi­raf­fes ge­spot

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

Ze lijkt een kunst­werk dat in de sa­van­ne ge­mon­teerd is. Maar de­ze melk­wit­te gi­raf­fe, en haar ble­ke jong dat niet op de foto te zien is, zijn echt.

Ze zijn in ju­ni ge­filmd in Ke­nia, maar kwa­men pas de­ze week in het nieuws. Het twee­tal leeft in het Is­haq­bi­ni Hi­rola-park dat be­schermd wordt om­dat er een zeld­za­me an­ti­lo­pe leeft, de hi­rola.

Wit­te gi­raf­fen in het wild zijn iets nieuws. De eer­ste werd pas ge­spot in 2015, een pas­ge­bo­ren jong in Tan­za­nia. Dat jong, dat Omo was ge­noemd naar het was­mid­del, werd groot nieuws toen in ja­nu­a­ri 2016 bleek dat hij het had over­leefd. Prompt werd, slechts twee maan­den la­ter, in Is­haq­bi­ni in Ke­nia de twee­de wit­te gi­raf­fe ge­zien. En nu leeft in dat­zelf­de park de­ze moe­der met jong.

De twee gi­raf­fen zijn geen com­ple­te al­bi­no’s. Ze pro­du­ce­ren min­der pig­ment, een ver­schijn­sel dat ‘leu­cis­me’ heet. De moe­der is wit, maar op de huid van het kalf is de net­vor­mi­ge te­ke­ning te zien die ty­pisch is voor de­ze soort gi­raf­fe, de So­ma­li­sche of net­gi­raf­fe ( Gi­raf­fa re­ti­cu­la­ta).

Vol­gens de be­heer­ders van Is­haq­bi­ni, die er een blog­post over schre­ven, wor­den de wit­te gi­raf­fes nu vaak ge­zien in het park. „De men­sen in de buurt zijn er op­ge­won­den over, en ie­der­een helpt mee met waar­ne­min­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.