Pee­ters, Ter­rin en Ver­be­ke op ver­ras­sen­de ECI-short­list

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

De ju­ry van de ECI Literatuurprijs 2017 maak­te woens­dag be­kend wel­ke zes ro­mans op de short­list staan. De win­nen­de au­teur, die een geld­prijs van 50.000 eu­ro krijgt, zal op 9 no­vem­ber wor­den be­paald. De ECI Literatuurprijs is van­af dit jaar de li­te­rai­re prijs met het hoog­ste prij­zen­geld: al­le zes ge­no­mi­neer­den ont­van­gen nu al 5.000 eu­ro. Daar­mee over­treft het de Li­bris Literatuurprijs. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.