Amsterdam On­pro­fes­si­o­neel ra­di­ca­len­be­leid

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

De ge­meen­te Amsterdam gaat haar dera­di­ca­li­se­rings­be­leid dras­tisch her

zien. De lei­der van het team dat dit be­leid uit­voer­de, werd eer­der met straf­ont­slag ge­stuurd. Bur­ge­mees­ter Van der Laan trekt in een brief aan de ge­meen­te­raad woens­dag het boe­te­kleed aan. „De be­drijfs­voe­ring bin­nen dit pro­gram­ma is niet op or­de en de aan­stu­ring is lang on­vol­doen­de pro­fes­si­o­neel ge­weest”, schrijft hij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.