Klo­ven over­brug­gen

‘In een Unie van ge­lij­ken kan geen spra­ke zijn van twee­de­rangs­bur­gers’

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

Junc­ker wil de klo­ven in de EU dich­ten, tus­sen oost en west, noord en zuid, lan­den mét en zon­der eu­ro. Hij ziet daar­om ook niks in een Eu­ro­pa van ‘kop­groe­pen’, waar­bij som­mi­ge lan­den een voor­hoe­de zou­den vor­men, een po­pu­lair idee in West-Eu­ro­pa. „Eu­ro­pa moet ade­men met bei­de lon­gen. An­ders zal ons con­ti­nent naar adem hap­pen.” De EU, zei hij, is „een Unie”. Pro­bleem is al­leen: het ge­duld met som­mi­ge Oost-Eu­ro­pe­se lid­sta­ten is bij­na op. Eerst de­den ze moei­lijk tij­dens de mi­gra­tie­cri­sis toen ze wei­ger­den vluch­te­lin­gen op te ne­men. Re­cent zijn er aan de lo­pen­de band pro­ble­men rond­om de rechts­staat in Honga­rije en Po­len. Junc­ker zei: „De rechts­staat is niet op­ti­o­neel in de EU, het is een must.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.