Drie ge­won­den door on­ge­luk­ken met bo­men

NRC Handelsblad - - Binnenland -

Door de eer­ste herfst­storm van het jaar zijn woens­dag ze­ker drie men­sen ge­wond ge­raakt. Ook had de brand­weer het druk met mel­din­gen over storm­scha­de. Een 49-ja­ri­ge vis­ser raak­te in Weert ge­wond door­dat een af­ge­bro­ken boom­tak op zijn tent­je viel. In Am­stel­veen liep een au­to­mo­bi­list zwa­re ver­won­din­gen op toen een boom op zijn au­to be­land­de. En in En­sche­de kwam een meis­je on­der een boom bij een mid­del­ba­re school. Al­le drie wer­den ze naar het zie­ken­huis ge­bracht. Uit het he­le land kwa­men mel­din­gen bin­nen van om­ge­waai­de bo­men of gro­te tak­ken die op de weg wa­ren ge­val­len. Op de weg wa­ren er ver­schil­len­de on­ge­luk­ken met vracht­wa­gen­com­bi­na­ties. (ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.