Máxi­ma be­zoekt jaar­ver­ga­de­ring VN

NRC Handelsblad - - Binnenland -

Ko­nin­gin Máxi­ma be­zoekt de jaar­lijk­se Al­ge­me­ne Ver­ga­de­ring van de Ver­e­nig­de Na­ties in New York, van dins­dag 19 tot en met don­der­dag 21 sep­tem­ber. Ze doet dit als spe­ci­a­le pleit­be­zor­ger van de VN se­cre­ta­ris-ge­ne­raal voor in­clu­sie­ve fi­nan­cie­ring voor ont­wik­ke­ling. De ko­nin­gin is dins­dag­avond aan­we­zig bij een spe­ci­aal di­ner, on­der­deel van de World Pro­gress Sum­mit, ge­or­ga­ni­seerd door de Bill en Mel­in­da Ga­tes Foun­da­ti­on. Woens­dag geeft ze een kor­te uit­een­zet­ting over de rol van tech­no­lo­gie in het ver­be­te­ren van de toe­gang tot fi­nan­ci­ë­le dien­sten. Ook dis­cus­si­eert ze in een pa­nel sa­men met di­rec­teu­ren van gro­te in­ter­na­ti­o­na­le be­drij­ven. (ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.