Thuis­kok

Bit­ter­bal­len (he­te blik­sem)

NRC Handelsblad - - De Gids | Televisie Donderdag -

ba­mi­hap­jes, na­si­cir­kels, mi­ni-loem­pia’s, kaas­sten­gels, vlam­me­tjes, kro­kan­te gar­na­len, sa­mo­sa’s, pas­tei­tjes, dim sum of ba­pao. Wie in Ne­der­land aan de bor­rel is, heeft te­gen­woor­dig keu­ze te over als het gaat om wat war­me hap­jes die de drank kun­nen ver­ge­zel­len. Maar er gaat wat mij be­treft niets bo­ven on­ze ei­gen bit­ter­bal. Ook daar zijn in­mid­dels tal­lo­ze va­ri­an­ten van: met vul­ling van gar­na­len, kaas, bos­pad­den­stoe­len en nu een­tje met he­te blik­sem. Een in­te­res­sant com­bi­na­tie, al blijft mijn fa­vo­riet ge­woon een klas­sie­ke bal met rund­vlees en een dip­je mos­terd. Snijd de aard­ap­pel en de ui in klei­ne blok­jes en breng ze aan de kook in ge­zou­ten wa­ter. Kook de aard­ap­pel en de ui tot de­ze bij­na gaar zijn en voeg de ap­pel in blok­jes toe. Als al­les gaar is, in een zeef goed la­ten uit­lek­ken en pu­re­ren tot een mooie dik­ke mas­sa. Mocht de mas­sa te dun zijn, dan kun je de­ze iets ver­dik­ken met wat aard­ap­pel­zet­meel. Rol van de mas­sa bal­le­tjes van on­ge­veer 3 cm en doe de­ze in de vrie­zer. Als de bal­le­tjes be­vro­ren zijn, kun je ze pa­ne­ren. Eerst door de bloem rol­len, daar­na door het ei­wit en als laat­ste door het pa­neer­meel. Her­haal daar­na het ei­wit en het pa­neer­meel nog­maals. Fri­tuur de bal­len on­ge­veer 5 mi­nu­ten op 180 gra­den en ser­veer ze. Sam de Voogt 300 g aard­ap­pel, ge­schild 1 gro­te ui 1 El­star ap­pel, in blok­jes ge­sne­den klein schaal­tje bloem klein schaal­tje ei­wit klein schaal­tje pa­neer­meel olie om in te fri­tu­ren op­ti­o­neel: wat aard­ap­pel­zet­meel Tjit­ze van der Dam Hol­land­se klas­sie­kers an­no nu Uit­ge­ver: Scrip­tum Prijs: €24,95

BBC 1

18.15

20.30 21.00 01.45 18.15 19.30 00.15 18.00 19.45 19.55 21.45 23.30 18.00 23.15 18.00 18.25 19.35 20.30 22.30 00.40 19.00 23.45 19.00 20.00 22.00 23.30 20.00 21.43 22.15 00.00 19.00 19.25 21.45 00.30 18.30 20.57 22.00 00.45 18.50 19.50 20.55 22.55 22.45 19.20 22.15 18.40 21.00 23.00 00.10 20.15 19.21 20.15 18.20 21.00 23.00 20.00 23.00

VOOR CIRCA 15 BIT­TER­BAL­LEN:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.