Jo­ke van Leeu­wen: Een we­reld tus­sen twee oren

NRC Handelsblad - - De Gids | Televisie Donderdag -

NPO 2, 22.55-00.05u. Het Uur van de Wolf heeft een por­tret van au­teur, te­ke­naar en ca­ba­re­tier Jo­ke van Leeu­wen (Den Haag, 1952). Ze heeft in haar car­ri­è­re veel prij­zen ge­won­nen voor haar pro­za en po­ë­zie voor zo­wel kin­de­ren als vol­was­se­nen. Haar boek Iep! werd in 2010 ver­filmd. In 2012 ont­ving ze de Con­stan­tijn Huy­gens­prijs voor haar he­le oeu­vre en in 2013 de AKO literatuurprijs voor de ro­man Feest van het be­gin. Ze richt de aan­dacht niet graag op zich­zelf. Daar­om is het bij­zon­der dat ze re­gis­seur Hed­dy Ho­nig­mann toe­stem­ming heeft ge­ge­ven om haar te vol­gen voor een in­tie­me do­cu­men­tai­re. Van Leeu­wen is ver­le­gen in de di­rec­te om­gang, maar heeft een enor­me po­di­um-pré­sen­ce. In Een we­reld tus­sen twee oren wordt het be­lang van haar werk be­spro­ken door fa­mi­lie, vrien­den en fans. Schrij­ver Ab­del­ka­der Bena­li ver­telt hoe Van Leeu­wen’s kin­der­boek Dee­s­je hem als kind heeft ge­ïn­spi­reerd: „Ze ont­sluit met haar kin­der­boe­ken een he­le we­reld. Dee­s­je is ook aan het over­le­ven, net als ik. Ik ben dus niet al­leen”.In de film haalt Van Leeu­wen haar kel­der­box en zol­der­kas­ten over­hoop en struint ze door haar enor­me port­fo­lio.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.