New Kids Nitro

NRC Handelsblad - - De Gids | Televisie Donderdag -

Vero­ni­ca, 22.15-23.55u. (Haars en Van der Kuil, 2011). Twee­de speel­film over de vijf aso­ci­a­le vrien­den uit Maas­kant­je biedt meer van het­zelf­de, maar waar­om een gou­den for­mu­le ver­an­de­ren? In de eer­ste helft ne­men de ma­kers ge­noe­gen met het aan el­kaar plak­ken van los­se sket­ches, maar uit­ein­de­lijk heeft de­ze film meer plot dan de vo­ri­ge. Met een ste­vi­ge bij­rol voor Frie­se zom­bies die door het vijf­tal in op­dracht van de mi­nis­ter van De­fen­sie mo­gen wor­den uit­ge­scha­keld, ter­wijl ze on­der­tus­sen in een he­vi­ge ve­te ver­zeild zijn met tuig uit het na­bu­ri­ge dorp­je Schijn­del.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.