Pitch Per­fect

NRC Handelsblad - - De Gids | Televisie Donderdag -

Net 5, 20.30-22.50u. (Ja­son Moo­re, 2012). For­mu­le­ver­haal­tje over bui­ten­been­tje Be­ca (Anna Ken­d­rick) die zich op de fic­tie­ve Bar­den Uni­ver­si­ty aan­sluit bij The Bel­las, een vrou­we­lij­ke a-ca­pel­la­groep die het op­neemt te­gen de jon­gens van The Tre­ble­ma­kers. De re­gel dat meis­jes het niet mo­gen aan­leg­gen met jon­gens van een con­cur­re­rend team zorgt voor veel com­pli­ca­ties als Be­ca ver­liefd wordt op Jes­se. On­der­tus­sen leert ie­der­een din­gen over zich­zelf en het ac­cep­te­ren van de an­der. Eind 2017 komt Pitch Per­fect 3 in de bios­coop.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.