Een goed stel her­sens

NRC Handelsblad - - De Gids | Televisie Donderdag -

RTL 4, 21.30-22.30u. Nieu­we ken­nis­quiz met Ni­co­let­te Kluij­ver en Car­lo Bos­z­hard. Ze be­ge­lei­den be­ken­de Ne­der­land­se stel­len bij de ver­ken­ning van hun ge­za­men­lij­ke her­sen­ca­pa­ci­teit. Voor­af wor­den de her­sens van de BN’ers ge­scand en de re­sul­ta­ten ge­duid door we­ten­schap­per Iris Som­mer. Zij be­spreekt de bij­zon­der­he­den van elk brein en geeft een over­zicht van de ster­ke en zwak­ke pun­ten van el­ke kan­di­daat. Daar­na gaan we ver­schil­len­de ‘brain ga­mes’ spe­len. De kop­pels spe­len mee voor een zelf­ge­ko­zen goed doel. Vul in en ont­dek wie of wat er mid­den in het nieuws staat Ho­ri­zon­taal: 1. 11. 14. 13. 23. 33. Ver­ti­caal: 1. 3. 35. Oplos­sing puz­zel 13 sep­tem­ber. Ho­ri­zon­taal: In het mid­den: 17. 25. 31. 27. 34. Mil­joe­nen­jacht 2. 4. Ver­ti­caal: 5. 16. 7. 9. 6. 8. 10. 19. Sou­t­hern Ca­li­for­nia 21. 22. 24. 26. 30. 15. 18. 20. It Ne­ver 25. 28. 11. 12. In 29. 32.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.