Ca­ta­stro­fe­be­leg­gers tol­len nog na van Ir­ma en Har­vey

NRC Handelsblad - - Economie -

Na de or­ka­nen komt een he­le ke­ten van ver­ze­ke­raars, her­ver­ze­ke­raars en be­leg­gers op gang. Be­leg­gen in ram­pen loont, maar nu valt de klap, van Mün­chen tot Ber­mu­da. Mark Beun­der­man Maar­ten Schin­kel

Het ver­woes­ten­de spoor dat de or­kaan Ir­ma trok door het Ca­ri­bisch ge­bied en Flo­ri­da heeft voor ve­le tien­tal­len mil­jar­den eu­ro scha­de ge­zorgd. Maar wie draait daar­voor op?

Na zo’n ramp ko­men niet al­leen de hulp­ver­le­ning, de wa­ter­pom­pen en de wederopbouw op gang. Er komt ook een we­reld-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.