Op­nieuw ver­liest de AFM een kop­stuk: Fem­ke de Vries ver­trekt

NRC Handelsblad - - Economie -

Be­stuurs­lid Fem­ke de Vries (45) van de Au­to­ri­teit Fi­nan­ci­ë­le Mark­ten (AFM) ver­trekt on­ver­wachts. Ze gaat na ruim twee jaar AFM aan de slag bij con­sul­tan­cy­bu­reau &sam­houd. De Vries noemt in een pers­be­richt re­de­nen „van per­soon­lij­ke aard” voor haar ver­trek. De exit van De Vries is op­val­lend in het licht van de on­rust die de AFM de laat­ste ja­ren heeft ge­ken­merkt. Twee jaar ge­le­den greep mi­nis­ter Jeroen Dijs­sel­bloem (Fi­nan­ci­ën, PvdA) in bij de raad van toe­zicht van de AFM. Er wer­den vier nieu­we le­den be­noemd in de vijf­kop­pi­ge raad, na­dat de vo­ri­ge in op­spraak was ge­ko­men door ne­ven­func­ties en een „slor­di­ge” in­te­gri­teits­cul­tuur. Nog geen an­der­half jaar la­ter wa­ren twee van de vier nieu­we­lin­gen al­weer ver­trok­ken. Ook was er re­gel­ma­tig fel­le kri­tiek op het func­ti­o­ne­ren van de AFM.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.