Over­le­ven­de ramp Cha­p­ecoen­se maakt of­fi­ci­ë­le ren­tree

NRC Handelsblad - - Sport -

Alan Ruschel, een van de drie Cha­p­ecoen­se-spe­lers die de vlieg­ramp over­leef­den, heeft voor het eerst sinds de ramp zijn op­wach­ting ge­maakt in een of­fi­ci­eel du­el. De 28-ja­ri­ge ver­de­di­ger speel­de woens­dag­avond 72 mi­nu­ten voor de Bra­zi­li­aan­se club in de Copa Su­d­a­meri­ca­na, de Zuid-Ame­ri­kaan­se ver­sie van de Eu­ro­pa Le­a­gue. De heen­wed­strijd te­gen Fla­men­go ein­dig­de in 0-0. In no­vem­ber 2016 zat Ruschel met de se­lec­tie van Cha­p­ecoen­se in het vlieg­tuig dat door brand­stof­te­kort neer­stort­te. Van de 77 pas­sa­giers kwa­men er 71 om het le­ven. (ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.