Sup­por­ters­club Oran­je laat on­der­zoek doen

NRC Handelsblad - - Sport -

De Sup­por­ters­club Oran­je laat een on­af­han­ke­lijk on­der­zoek ver­rich­ten naar de fi­nan­ci­ë­le gang van za­ken bin­nen de ei­gen or­ga­ni­sa­tie. De KNVB be­ves­tigt be­richt­ge­ving hie­rover van de on­der­zoeks­web­si­te Fol­low the Mo­ney (FTM), dat eer­der ont­hul­de dat het drie­kop­pi­ge be­stuur van de club zich­zelf zou heb­ben ver­rijkt met geld uit ei­gen kas. De KNVB laat we­ten dat de bond niet de­ge­ne is die het on­der­zoek laat ver­rich­ten. De stich­ting ont­kent de be­schul­di­gin­gen van FTM. De KNVB liet na de ont­hul­lin­gen al we­ten ‘be­zorgd’ te zijn. (ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.