Arts wordt ver­volgd voor eutha­na­sie in 2016

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

Een ver­pleeg­huis­arts van die in april 2016 eutha­na­sie uit­voer­de bij een 74-ja­ri­ge vrouw, wordt ver­volgd. Dat maakt het OM vrij­dag be­kend. De vrouw was de­ment en wils­on­be­kwaam. Het is voor het eerst dat een arts wordt ver­volgd sinds in 2002 eutha­na­sie werd toe­ge­staan. Het on­der­zoek naar de arts en de eu­tha­na­sie­zaak be­gon vo­rig jaar, toen de Re­gi­o­na­le Toet­sings­com­mis­sies Eutha­na­sie (RTE) con­clu­deer­de dat de arts on­zorg­vul­dig had ge­han­deld in de zaak om­dat de wils­ver­kla­ring van de vrouw on­dui­de­lijk en te­gen­strij­dig was. Eer­der had de tucht­rech­ter de arts al be­rispt. (ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.