Re­ken­toets deel school­exa­men

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

De re­ken­toets voor mid­del­baar on­der­wijs en mbo wordt on­der­deel van het school­exa­men en gaat mee­tel­len voor het di­plo­ma, al­dus de mi­nis­ters van On­der­wijs Van En­gels­ho­ven (D66) en Slob (CU) in een voor­stel aan de Ka­mer. Hier­mee komt een eind aan de lan­de­lij­ke ver­plich­te re­ken­toets. Scho­len mogen zelf re­kenexa­mens ma­ken . (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.