De­mo­craat Nan­cy Pe­lo­si (78) wil graag weer Spea­ker of the Hou­se wor­den.

Po­li­tiek po­wer­hou­se Nan­cy Pe­lo­si (78) wil als lei­der van de ver­se De­mo­cra­ti­sche meer­der­heid in het Huis te­gen­wicht bie­den aan Trump. Maar de jon­ge gar­de in haar ei­gen par­tij wil van haar af.

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws - Door on­ze cor­res­pon­dent Bas Blok­ker WAS­HING­TON

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.