+

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina -

kor­te en hel­de­re mail in de in­box: „Hou toch op met die Ik­jes over de­men­te men­sen. Vrien­de­lij­ke groet, Tjits­ke, 88 jaar en vol­gens me­zelf nog niet de­ment.”

Ook Theo de Wit heeft een éé­n­re­ge­li­ge klacht: „Ik­jes over de­men­te­ren­de ou­ders zijn niet leuk.”

Ir. S. A. ten Bok­kel Hui­nink vindt het van wei­nig res­pect ge­tui­gen om uit­spra­ken van de­men­te­ren­de ou­de­ren „in de krant te plaat­sen, als­of het hu­mor be­treft”.

Zijn Ik­jes over de­men­te­ren­de ou­de­ren on­ge­past? De le­zers­post zet aan het den­ken. In veel in­ge­zon­den Ik­jes wordt de­men­tie een-op-een in ver­band ge­bracht met ver­geet­ach­tig­heid. Zo­als in het (niet-ge­plaatste) Ikje van een su­per­markt­me­de­wer­ker die een klant aan de in­for­ma­tie­ba­lie ci­teert: „In een van de kran­ten stond van­daag een stuk over alz­hei­mer, maar ik ben ver­ge­ten wel­ke.” Zo’n ver­sim­pe­ling doet mis­schien on­recht aan de­ze slo­pen­de en ont­re­ge­len­de ziek­te.

Maar de Ik­jes dan waar­mee fa­mi-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.