‘Wij heb­ben on­ze maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge ge­le­verd’

NRC Handelsblad - - Economie - Door on­ze me­de­wer­ker

Fa­bi­an de Bont Ed­win: „Wij zijn al­le­bei in Rot­ter­dam op­ge­groeid en heb­ben el­kaar le­ren ken­nen op de mid­del­ba­re school. Tru­dy ging eco­no­mie stu­de­ren en ik tand­heel­kun­de.” Tru­dy: „Na het af­stu­de­ren zocht Ed­win een prak­tijk. Het werd Wes­ter­bork. Er was al een tand­arts, hij zei: ‘kom maar bij mij.’” Ed­win: „Der­tig jaar lang heb ik de helft van zijn prak­tijk ge­huurd.” Tru­dy: „Tot­dat er uit­ge­breid moest wor­den.” Ed­win: „Zes jaar ge­le­den wil­de de neef van mijn com­pag­non de prak­tijk over­ne­men. Hij was net af­ge­stu­deerd, maar ik had der­tig jaar ge­spaard. Ik wil­de graag een mi­li­eu­vrien­de­lij­ke prak­tijk neer­zet­ten, dus toen ging ik het zelf doen.” Tru­dy: „Jij wist su­per­goed wat je wel en niet wil­de.” Ed­win: „We heb­ben nu twee prak­tij­ken in het dorp. Als we het sa­men had­den ge­daan, was er nu één gro­te prak­tijk. Men­sen wo­nen toch op een dorp van­we­ge dorp­se om­stan­dig­he­den – die klein­scha­lig­heid.” Tru­dy: „Ed­win heeft vaak he­le ge­zin­nen in de be­han­del­ka­mer. Dan be­han­delt hij het kind en kletst-ie met pa en ma.” Ed­win: „Som­mi­ge men­sen heb ik al der­tig jaar in de prak­tijk, van kinds af aan.” Tru­dy: „Als jij van­daag een pa­ti­ënt hebt die zegt: ‘mijn va­der is ziek en moet een

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.