Bed­tijd

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina -

Ed­win Wier­se­ma (62) is al zo’n vijf­en­der­tig jaar tand­arts in het Drent­se Wes­ter­bork. Sa­men met zijn doch­ter Sha­ron (29) heeft hij een prak­tijk aan de rand van het dorp. Ed­win is ge­trouwd met Tru­dy Wier­se­ma (60). Na een werk­zaam le­ven als lei­ding­ge­ven­de in de su­per­markt­bran­ce en de zie­ken­huis­we­reld is ze ge­stopt met wer­ken. Sa­men heb­ben ze nog een zoon, Gar­brand (27). Ed­win ver­dient twee keer een mo­daal sa­la­ris. Te­gen el­ven gaan Ed­win en Tru­dy sla­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.