‘Brue­gel’: to­ve­na­rij van 450 jaar ge­le­den

NRC Handelsblad - - Leven -

Ba­bel To­ren van we­mel, ont­dek de­tails die zo ty­pisch voor Brue­gel zijn: een riet­boer­de­rij op de om­me­gang van de to­ren in We­nen, de was die te dro­gen hangt, ter­wijl bo­ven de wol­ken de bouw­kra­nen nog ta­ke­len. To­ve­na­rij van 450 jaar ge­le­den. Brue­gel.

nooit is zo’n groot aan­tal wer­ken van Pieter Brue­gel de Ou­de­re bij­een­ge­bracht, en het zal er waar­schijn­lijk ook nooit meer van ko­men. Van de 40 schil­de­rij­en die nog van Brue­gel be­staan, zijn er liefst 30 in We­nen te zien. Van de 60 te­ke­nin­gen en 80 et­sen die er nog zijn, is on­ge­veer de helft te zien. Deuit mu­se­um Boi­j­mans Van Beu­nin­gen hangt nu naast zijn veel gro­te­re broer. Ver­dwaal tus­sen het ar­chi­tec­to­ni­sche ge-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.