Or­son Wel­les’ on­vol­tooi­de ein­de­lijk vol­tooid

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina -

Other Si­de of the Wind van film­ma­ker in de ja­ren 70 lig­gen voor het op­ra­pen. Met de film wil­de Wel­les naar ei­gen zeg­gen de aan­val ope­nen op de my­the van de ma­cho­man. On­danks al­le kluch­ti­ge non­sens krijgt de film gaan­de­weg on­ver­moe­de tra­gi­sche waar­dig­heid. The Other Si­de of the Wind.

Or­son Wel­les is ein­de­lijk te zien. De film, ge­draaid in de ja­ren 70, is dank­zij 6 mil­joen dol­lar van strea­ming­dienst Net­flix af­ge­mon­teerd. De film gaat over een ou­de­re, le­gen­da­ri­sche re­gis­seur in Hol­ly­wood. Die werkt aan een ex­pe­ri­men­te­le film die hem aan­slui­ting moet la­ten vin­den bij de mo­der­ne tijd. Maar hij heeft moei­te om de film ge­fi­nan­cierd te krij­gen. De over­een­kom­sten met Wel­les’ ei­gen po­si­tie als

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.